poniedziałek, 12 lutego 2018

Charakterystyka pracy operatora suwnic


Charakterystyka pracy operatora suwnic 

Operator suwnicy  - definicja


Operator suwnicy to pracownik, do którego obowiązków należy obsługiwanie suwnic różnego rodzaju i przemieszczanie ładunków w pionie i w poziomie.


Jakie wymagania musi spełniać osoba na stanowisku operatora suwnicy?


Pracodawcy poszukując kandydatów na stanowisko operatora suwnic preselekcji dokonują w oparciu o dwa podstawowe kryteria:

- wykształcenie - operator suwnic powinien posiadać wykształcenie zawodowe;

- posiadanie uprawnień UDT - suwnicowy musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W zależności od rodzaju suwnic wymagane są inne uprawnienia. Istnieją dwie kategorie uprawnień operatorów suwnic:

- I S - suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W oraz suwnice z kategorii II S;

- II S - suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego  oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.

Dodatkowo przyszli  pracodawcy często oczekują od operatora suwnic umiejętności pracy w zespole, zdyscyplinowania oraz odpowiedzialności.

Jakie są podstawowe obowiązki operatora suwnic?


Głównym zadaniem operatora suwnicy/ suwnicowego jest przemieszczanie ładunków w pionie i poziomie.  Do obowiązków suwnicowego należy precyzyjna obsługa urządzenia chwytającego (najczęściej hak)  oraz sprzętu dodatkowego wykorzystywanego do zamocowania ładunku do haka (tj. różnego typu zawiesi i trawersów). Do zadań operatora należy również kontrola stanu technicznego suwnicy oraz  osprzętu.


Gdzie znajdę pracę jako operator suwnicy?


Operator suwnicy  może znaleźć pracę w niemal każdej gałęzi przemysłu. Pracy szukać może na halach produkcyjnych, magazynach hurtowniach, placach przeładunkowych, złomowiskach, otwartych składowiskach, portach, czyli wszędzie tam, gdzie zastosowanie znajdują suwnice różnego rodzaju.  

Ile zarabia operator suwnic?


Posiłkując się stroną wynagrodzenia.pl możemy sprawdzić,  ile zarabia operator suwnic w Polsce. Na styczeń  2018 roku miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto na stanowisku operatora suwnic /  suwnicowego  wynosiło 3 100 zł. Najlepiej opłacani operatorzy suwnic mogą zarabiać nawet powyżej 3 737 zł. Należy pamiętać, że wysokość wynagrodzenia zależy od wielu dodatkowych czynników, a jednym z nich z pewnością jest staż pracy i doświadczenia pracownika.


Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy operatora suwnic


Do zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy operatora suwnic  należy grupa zagrożeń wynikających ze środowiska pracy suwnicowego. Miejscem pracy operatora są albo pomieszczenia zamknięte, takie jak magazyny czy fabryki (hałas, złe oświetlenie), albo przestrzeń na zewnątrz, a więc praca w zmiennych warunkach atmosferycznych (oddziaływanie niskiej lub wysokiej temperatury, deszczu, wiatru).

Kolejnymi rodzajami zagrożeń jest niebezpieczeństwo przygniecenia czy uderzenia przez spadające przedmioty, nadmierny wysiłek fizyczny, wielogodzinne siedzenie w wymuszonej pozycji ciała, upadek na tym samym bądź na różnych poziomach.

Jak zostać operatorem suwnic?


Jedyną drogą do zdobycia pracy w charakterze operatora suwnic jest uzyskanie uprawnień wydawanych przez UDT. Aby je zdobyć, należy zdać egzamin przed komisją UDT. W celu przygotowania do egzaminu na suwnice I S oraz suwnice II S zapraszamy na szkolenia dla operatorów suwnic. Organizacją egzaminu (składaniem wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniem opłat, odbiorem legitymacji) zajmują się nasi pracownicy. Uczestnikom naszych szkoleń gwarantujemy dodatkowe nielimitowane godziny praktyki w stałej cenie szkolenia, indywidualne podejście do każdego kursanta oraz elastyczny grafik zajęć. Po szczegóły zapraszamy na stronę

czwartek, 14 września 2017

Suwnice dozór techniczny


Suwnice dozór techniczny

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym, złożone z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczone do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy. Wszystkie suwnice, bez względu na rodzaj, podlegają dozorowi technicznemu, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).


Czym zatem jest dozór techniczny?


Jak możemy przeczytać na stronie UDT:
"Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych, w tym również suwnic, określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (poz. 1890). Zgodnie z tym dokumentem:
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 3 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do  1000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co 2 lata);
- suwnice specjalnego przeznaczenia podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok).

Należy pamiętać, że aby urządzenie techniczne, w tym przypadku suwnice, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, zostało dopuszczone do eksploatacji przez UDT, musi zostać ono uprzednio zarejestrowane. Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację suwnicy, organ właściwej jednostki UDT przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego. To po stronie eksploatującego leży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków badań, przygotowania miejsca badania i potrzebnych do tego przyrządów oraz obciążeń. Właściciel ma również obowiązek zagwarantowania obecności konserwatora i operatora posiadających właściwe uprawnienia (wydawanych również przez UDT po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego).
Przypominamy, że nasza firma posiada w swojej ofercie usługę przeglądów konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych przygotowujący do odbioru urządzenia przez UDT - więcej informacji na stronie.
O kursach dla operatorów suwnic - kategoria UDT I S i II S przeczytacie pod linkiem, zaś o szkoleniach dla konserwatorów  suwnic w zakładce Kurs konserwatora UDT. Zapraszamy. 


Więcej na temat suwnic i UDT znajdziecie pod linkiem.

niedziela, 27 sierpnia 2017

Kurs na suwnice pytania egzaminacyjne


Kurs na suwnice pytania egzaminacyjne


Dziś prezentujemy kolejne przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie UDT na operatorów czy konserwatorów suwnic. Na blogu prezentowaliśmy już kilka postów z przykładowymi pytaniami - warto je sobie odświeżyć:

1. Pytania do egzaminu UDT na suwnice - podział suwnic, kurs na suwnice, informacje 

2. Zagadnienia do egzaminu UDT na suwnice - materiały dla przyszłych operatorów suwnic 

3. Zagadnienia i materiały na egzamin UDT na suwnice - kolejne pytania dla przyszłych Operatorów Suwnic

4. Ostatnia część - Pytania na egzamin UDT na suwnice IS iIIS - najpopularniejsze zagadnienia.


Poniżej kolejna porcja pytań na egzamin UDT na suwnice IS i IIS. Zapraszamy również na nasze kursy dla operatorów suwnic , na których zdobędziecie wszystkie niezbędne wiadomości, aby pomyślnie zdać egzamin UDT. 1. Proszę podać terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych wciągników i wciągarek oraz suwnic.

Kolejny termin przeglądu konserwacyjnego uzależniony jest od rodzaju suwnicy. Kolejne przeglądy konserwacyjne należy wykonywać w przypadku:

- wciągników i wciągarek z napędem ręcznym -  co 90 dni;

- wciągników i wciągarek z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - co 30 dni;

- wciągników i wciągarek specjalistycznych - co 30 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - co 90 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - co 30 dni;

- suwnic specjalistycznego przeznaczenia - co 30 dni.2. Proszę podać podział suwnic ze względu na rodzaj napędu.

Biorąc pod uwagę rodzaj napędu suwnice możemy podzielić na:

- suwnice z napędem ręcznym;

- suwnice z napędem elektrycznym;

- suwnice z napędem hydraulicznym;

- suwnice z napędem pneumatycznym;

- suwnice z napędem mieszanym.

3. Proszę podać podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie.

Ze względu na przeznaczenie suwnice możemy podzielić na:

- suwnice ogólnego przeznaczenia;

- suwnice specjalne, w tym:

·         lejnicze - do transportu płynnych metali i żużli;

·         czerpakowe - do transportu materiałów sypkich;

·         magnesowe - do transportu metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego;

·         wsadowe - służące do załadunku wsadu do pieców hutniczych;

·          striperowe - służą do transportu wlewnic z wlewkami i wyciskania wlewków z wlewnic;

·         kuzienne - służą do transportu elementów do obróbki plastycznej.

4. Proszę podać podział suwnic ze względu na sterowanie.

Ze względu na rodzaj sterowania suwnice możemy podzielić na suwnice:

- sterowane z poziomu roboczego;

- sterowane z kabiny;

- sterowane zdalnie (bezprzewodowo);

- sterowane z kabiny i zdalnie.


5. Proszę podać podział suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej oraz
scharakteryzować poszczególne rodzaje suwnic.

Ze względu na budowę konstrukcji nośnej wyróżniamy suwnice:

- mostowe (nadtorowe) - Suwnice mostowe możemy podzielić na jednodźwigarowe oraz dwudźwigarowe.

Suwnice mostowe jednodźwigarowe - ich przekrój w dolnej części posiada kształt teownika stanowiący jezdnię ciągnika. Na końcach toru jezdnego zamocowane są odboje i krzywki na wyłączniki krańcowe. Końce dźwigara nośnego połączone są z czołownicami, w których zamontowane są 4 zestawy kół jezdnych suwnicy.

Suwnice mostowe dwudźwigarowe - ich konstrukcja wykonana jest z 2 dźwigarów połączonych z czołownicami. Na dźwigarach nośnych zamontowane są szyny, które są jezdnią wózka wciągarki. Na końcach dźwigarów zamontowane są odboje od jazdy wózka wciągarki i krzywki na wyłączniki krańcowe.

- bramowe - konstrukcja suwnic w kształcie bramy jedno- lub dwudźwigarowej. Suwnice jednodźwigarowe bramowe są suwnicami o małym udźwigu, a ich  przekrój w dolnej części  posiada kształt teownika. Suwnice dwudźwigarowe bramowe są suwnicami o dużych rozpiętościach i dużym udźwigu. Jezdnie suwnic bramowych znajdują się na poziomie roboczym.

- półbramowe - ich konstrukcja wykonana jest w kształcie półbramy;

- podwieszane - belka nośna zamocowana jest do czołownic, które znajdują się nad nią. Do czołownic zamontowane są 4 zestawy napędowe do jazdy suwnicy, ustawione na jezdni podsuwnicowej.

6. Co to jest udźwig suwnicy i w jakiej formie jest on  podawany?

Udźwig to dopuszczalna maksymalna masa ładunku, jaką dane urządzenie może podnieść.

Dla suwnic z jednym mechanizmem podnoszenia udźwig podawany jest w postaci jednej liczby. Dla suwnic z większą liczbą mechanizmów podnoszenia udźwig podawany jest albo w formie ilorazu (np. a/b - kiedy suwnica ma 2 mechanizmy podnoszenia, może podnosić albo masę "a", albo masę "b", ale nie jednocześnie dwa ładunki razem), albo w formie sumy (np. a + b - kiedy suwnica ma 2 mechanizmy podnoszenia, a ładunki o maksymalnym udźwigu a i b mogą być podnoszone jednocześnie). 

7. Gdzie znajdziemy informację na temat prędkości podnoszenia, prędkości jazdy urządzenia oraz prędkości jazdy wózka suwnicy?

 Prędkości podnoszenia, jazdy urządzenia oraz jazdy wózka suwnicy podawane są jako wartości nominalne w m/s i zapisane są w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

8. Co to jest rozpiętość suwnicy?

 Rozpiętość suwnicy to odległość między osiami symetrii szyn jezdnych. Podawana jest w metrach w DTR.

9. Co to jest wysokość podnoszenia suwnicy?

Odległość, na jaką może suwnica lub cięgnik podnieść ładunek. Podawana jest w metrach w DTR i na tabliczce znamionowej urządzenia.

10. Jakie wyróżniamy klasy obciążenia dźwignic? Podaj ich charakterystykę


Wyróżniamy  4 klasy obciążenia dźwignic - w zależności od współczynnika obciążenia względnego:

- klasa Q1 (współczynnik obciążenia wynosi 0,125) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki są mniejsze od nominalnych;

- klasa Q2 (współczynnik obciążenia wynosi 0,25) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki równe są połowie ładunku nominalnego;

- klasa Q3 (współczynnik obciążenia wynosi 0,50) - ładunek nominalny podnoszony często, zwykle ładunki są większe od połowy ładunku nominalnego;
- klasa Q4 (współczynnik obciążenia wynosi 1,00) - ładunek nominalny podnoszony regularnie, zwykle ładunki są bliskie nominalnemu.


poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Silnik indukcyjny - oznaczenia, budowa, zasady działania

Silnik indukcyjny  - oznaczenia, budowa, zasady działania

 Wszystkie niezbędne informacje na temat silników dźwignicowych, ich budowy, zasad działania i zasad eksploatacji przekazywane są szczegółowo podczas kursu na suwnice S I i S II, jak również na zajęciach dla przyszłych konserwatorów suwnic (szkolenia konserwatorów UDT). Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze, będące przydatne w momencie utrwalania wiedzy przed egzaminem UDT. Zostały opracowane w oparciu o książkę  "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 - warto pokusić się o jej zakup i głębsza analizę tematu.  


Do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe lub klatkowe w wykonaniu dźwignicowym w obudowie zamkniętej. Tego typu silniki mogą pracować:
 • w pomieszczeniach;
 • na wolnym powietrzu;
 • w warunkach zapylenia.
Natomiast nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne i wybuchowe. Suwnice przeznaczone do pracy w pomieszczeniach  zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania.


Jak działa silnik indukcyjny? 

Silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej tzw. stojana i części ruchomej - wirnika obracającego się wewnątrz stojana. 

Prąd trójfazowy o zmiennej częstotliwości doprowadzany jest do listwy zaciskowej silnika. Z niej zasilane są uzwojenia stojana, gdzie wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne indukujące w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną. Ta powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym pod wpływem przepływającego prądu wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika i stojana działają na siebie dynamicznie, w wyniku czego następuje obrót wirnika.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wymiana liny nośnej

Wymiana liny nośnej


 Zarówno konserwatorzy, jak i operatorzy suwnic muszą umieć przeprowadzić ocenę stanu lin nośnych suwnicy. Jednym z podstawowych pytań, na które muszą udzielić odpowiedzi, jest pytanie - kiedy liny nośne należy wymienić? Dobry stan lin nośnych to podstawa bezpiecznej pracy operatora suwnicy, jak również osób współpracujących. Przyszli operatorzy oraz konserwatorzy  te niezbędne w codziennej pracy umiejętności mogą zdobyć podczas specjalistycznych kursów dla operatorów suwnic oraz dla konserwatorów suwnic. Szczegóły dotyczące zajęć znajdziecie na naszej stronie. Tymczasem przedstawiamy Wam teoretyczne podstawy, stanowiące bazę do opanowania problemu od strony praktycznej.

 

 

Jak sprawdzić stan lin nośnych?

 • oczyść linę na całej długości;
 •  wybierz miejsce, gdzie lina posiada najwięcej zerwanych drutów;
 •  policz dokładnie ilość zerwanych drutów na długości 30 średnic i 6 średnic liny;
 •  zmierz stopień starcia drutów

Kiedy należy wymienić liny nośne?  

 • jeżeli lina posiada miejscowe uszkodzenie: grupowe zerwanie drutów w splotkach, załamanie na ostrej krawędzi;
 •  w przypadku zmniejszenia średnicy liny spowodowanego zniszczeniem rdzenia;
 •  w przypadku gdy w wyniku zużycia zewnętrznego średnica liny ulegnie zmniejszeniu o 7% lub więcej w stosunku do średnicy nominalnej;
 •  w przypadku zewnętrznej i wewnętrznej korozji liny;
 •  w przypadku deformacji liny (falistość, deformacje w kształcie koszyka, wyciśnięcie splotki, wyciśnięcie drutu, miejscowe zwiększenie/zmniejszenie średnicy liny, spłaszczenia części liny, supły lub zaciśnięte pętle, zgięcia;
 •   w przypadku uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem cieplnym lub iskrzeniem elektrycznym (pojawienie się tzw. barw nalotu np. barwa fioletowa, słomkowa).
 
 

czwartek, 16 marca 2017

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

 
Przed przystąpieniem do szkolenia na konserwatora suwnic warto dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków konserwatora UDT. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych obowiązków konserwatora suwnic:
 •  przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
 •  dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
- prawidłowości obsługi suwnic;
 •  sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych;
- toru jezdnego suwnic;
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
 •  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy;
 •  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
 •  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

czwartek, 2 marca 2017

Wciągnik a wciągarka- różnica

Wciągnik a wciągarka- różnica


Zarówno wciągniki, jak i wciągarki należą do cięgników, czyli urządzeń dźwigowych służących do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku. Jaka jest zatem różnica między wciągnikiem a wciągarką? Odpowiedź znajdziecie w poniższym zestawieniu.


Więcej na temat wciągników i wciągarek dowiecie się podczas kursów na operatorów suwnic I S i II S. Zapraszamy na halę szkoleniową w Łodzi.  Przypominamy również o możliwości zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta - więcej na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce Kursy na terenie firm.