wtorek, 1 grudnia 2015

Układnice magazynowe - uprawnienia, charakterystyka, użytkowanie

Układnice magazynowe - czyli jak ergonomicznie zarządzać ładunkami w magazynach wysoko regałowych i jakie uprawnienia trzeba posiadać do obsługi układnic?

Układnica magazynowa 1 : www.mecalux.pl


Przy składowaniu towarów na magazynach wysoko regałowych warto wykorzystać układnice magazynowe – urządzenia poruszające się po szynach, które są właściwie systemem urządzeń podnoszących, transportujących i odkładających materiały w odpowiednie miejsca na regałach. Przejdźmy do krótkiej charakterystyki takiej maszyny.
Do składowania ładunków w przestrzeni magazynowej służą głównie urządzenia techniczne takie jak wózki widłowe, oraz współpracujące z nimi urządzenia pomocnicze tworzące łańcuchy transportowe. Głównymi elementami tworzącymi takie łańcuchy są transportowane ładunki, palety oraz konstrukcje regałowe na których składuje się materiały.
Przemieszczanie i składowanie towarów szczególnie w magazynach o dużej wysokości często jest wykonywane za pomocą układnic magazynowych.
Firmami które tworzą tego typu urządzenia są np. MECALUX lub SCHAFFER.
Jak już wyżej wspomnieliśmy układnice magazynowe to instalacje poruszające się po szynach w przestrzeni regałowej, wyposażone w elementy służące do podnoszenia, transportowania oraz odkładania materiałów w miejsce przeznaczenia.
Do przemieszczania artykułów za pomocą układnic służą przede wszystkim różne typy palet drewnianych lub plastikowych, oraz pojemników metalowych bądź z tworzyw sztucznych specjalnie do tego przystosowanych.
MAGAZYN WYSOKOREGAŁOWY 
Dzięki tego typu mechanizmom można składować towary na różnego rodzaju konstrukcjach regałowych takich jak:
 • Regały półkowe
 • paletowe,
 • wspornikowe
 • przejezdne
Podstawowymi parametrami układnic magazynowych są:
 • Udźwig- czyli obciążenie nominalne, podawane w kg
 • Wysokość podnoszenia (m)
 • Prędkość podnoszenia oraz jazdy (m/s)
 • Maksymalne wymiary ładunku jakie mogą być transportowane za pomocą układnicy
Układnice magazynowe muszą być wyposażone w kilka ważnych elementów dzięki którym praca na nich jest bezpieczna dla ludzi oraz innych konstrukcji z nimi współpracujących, takich jak:
 • Systemy chroniące przed przeciążeniem ( czujniki przeciążeniowe)
 • Mechanizmy kontrolujące stan uszkodzenia lin lub łańcuchów.
 • Wyłączniki krańcowe kontrolujące ładunek w górnym i dolnym położeniu jak również poruszanie się samej układnicy w regale.
 • Hamulce bezpieczeństwa oraz ograniczniki prędkości.
 • Kabina dla operatora.
 • Siatki ograniczające dostęp osób niepowołanych do układnicy.
Układnice magazynowe są maszynami zaliczanymi do urządzeń transportu bliskiego, podlegającymi cyklicznym przeglądom konserwatorskim oraz UDT, który co roku musi sprawdzić stan urządzenia i wystawić decyzje na podstawie, której można eksploatować sprzęt. Aby użytkować układnice magazynowe należy mieć uprawnienia UDT, a co za tym idzie zdać egzamin państwowy na obsługę tego urządzenia. Najczęściej przed przystąpieniem do egzaminu przyszły operator układnicy przechodzi szkolenie praktyczne i teoretyczne, następnie przystępuje do egzaminu UDT i po zdanym egzaminie zostaje mu wydana legitymacja operatora z kategorią uprawnień I U.

Kurs na układnice magazynowe na terenie firm w całej Polsce organizuje firma szkoleniowa Awans BHP - tutaj więcej informacji. 

Spis ilustracji:

Układnica 1 : Żródło obrazu strona www.mecalux.pl : http://img.mecalux.pl/external/products/pl-PL/ukladnice-pojemnikowe-180380.jpg