poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Kursy na suwnice IS i IIS - OPIS I CENA SZKOLENIA NA SUWNICE

KURS NA SUWNICE I S, IIS

Warunki przystąpienia do kursu
-skończone 18 lat
-wykształcenie minimum podstawowe
-badania lekarskie

C el kursu
Przygotowanie kursantów do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Przekazanie umiejętności praktycznych w obsłudze suwnic. Poszerzenie kwalifikacji kursanta.

Program kursu
Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak: maszynoznawstwo specjalistyczne, ogólne wiadomości o suwnicach, typy suwnic, klasyfikacja wciągarek i wciągników, wiadomości o UDT, eksploatacja urządzeń, obowiązki operatora suwnic i hakowego, bhp, czynności przed przystąpieniem do pracy, transport ładunków, sterowanie mechanizmami roboczymi, charakterystyka zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego.

Uprawnienia IS i IIS
Kursant otrzymuje zaświadczenie w języku polskim i angielskim z opisanym programem szkolenia.
Po zdanym egzaminie UDT przyszły operator suwnicy otrzymuje legitymację UDT

Cena kursu na suwnice

Kurs na suwnice I S:
Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW i suwnice według kategorii IIS 850 zł

Kurs na suwnice IIS:

Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW 650 zł