poniedziałek, 11 stycznia 2016

SUWNICE - opis, charakterystyka, parametry - materiał na egzamin UDT

SUWNICA – co musi wiedzieć operator suwnicy? Charakterystyka i parametry suwnic.Suwnica to rodzaj dźwignicy, która krótko mówiąc służy do transportowania towarów. Jest to urządzenie podlegające pod UDT ( Urząd Dozoru Technicznego) i do jej obsługi należy posiadać uprawnienia państwowe – legitymację UDT. Obecnie zapotrzebowanie na suwnicowych jest dość spore i póki będzie rozwijać się przemysł odpowiednio wykwalifikowani operatorzy będą niezbędni. Suwnice używane są w portach, magazynach, przy dużych budowach czy na halach produkcyjnych.
Rozmaite procesy produkcyjne związane z podnoszeniem i transportowaniem ładunków w magazynach jak również poza halami produkcyjnymi mogą być wykonywane za pomocą dźwignic, które dzięki swej budowie mogą być wyposażone w elementy służące do podwieszania ładunków, takie jak zawiesia lub urządzenia chwytające. Do przemieszczania dużych i ciężkich ładunków najczęściej używanymi maszynami są różne rodzaje suwnic . Elementy suwnicy pozwalają na zamontowanie ich w taki sposób, aby nie kolidowało to z innymi w procesach produkcyjnych wykonywanych w danej firmie.

PODZIAŁ SUWNIC

SUWNICA BRAMOWA, źródło : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gostynin_suwnica.JPG
Suwnice możemy podzielić ze względu na sposób sterowania jak i na budowę konstrukcji urządzenia.
Najpopularniejszym sposobem sterowania jest obsługa z kabiny oraz z poziomu roboczego. Dodatkowo jest możliwe poruszanie zdalne, dzięki czemu operator może przemieszczać się przy maszynie nie ograniczony w żaden sposób przewodami elektrycznymi.
Dzięki cechom konstrukcyjnym suwnice mogą mieć szerokie zastosowanie przy różnych czynnościach wykonywanych wewnątrz jak i na zewnątrz hal produkcyjnych.
Podstawowymi rodzajami suwnic są:
 • pomostowe najczęściej montowane pod sufitem hali
 • półbramowe
 • bramowe stosowane głownie na zewnątrz, dzięki czemu mogą służyć nie tylko do przenoszenia ładunków, ale również do załadunku i rozładunku aut i naczep kontenerowych
  SUWNICA BRAMOWA, ŹRÓDŁO : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suwnica_bramowa_GNP-4_ubt.jpeg
Najważniejszymi elementami, dzięki którym operator może manipulować ładunkami są wciągarki oraz wciągniki zamontowane na szynie poziomej i poruszającej się po niej w kierunkach prawo- lewo.
Wciągnik oraz wciągarki składają się z wielu elementów takich jak np:
 • wózek,
 • bęben linowy,
 • silnik elektryczny,
 • zblocze hakowe.
Wciągnik od wciągarki różni się tym, że podnosi mniejsze ładunki (max 5 ton) oraz wszystkie elementy są zamontowane i obudowane tworząc jedną całość.
Natomiast wciągarka posiada ramę na której zamontowane są wszystkie elementy dzięki temu może podnosić ładunki o wielkich masach, nawet mierzonych w dziesiątkach ton.
Suwnice mogą być wyposażone jednocześnie w oba te urządzenia, dzięki czemu mają jeszcze szerszą możliwość zastosowania, podnosząc jednocześnie dwa ładunki lub łatwiejszy transport jednego ciężaru o dużych rozmiarach.
SUWNICA POMOSTOWA NADTOROWA , ŹRÓDŁO : http://www.carlstahl.pl/suwnice-pomostowe-jednodzwigarowe,28,90,p.html

PARAMETRY

Podstawowymi parametrami, dzięki którym operatów będzie wiedział co i w jakich przypadkach może podnieść są:
 • Udźwig - czyli maksymalna masa jaką możemy podnieść
 • Wysokość podnoszenie - dzięki, której będziemy wiedzieli czy przeniesienie ładunku nad przeszkodą będzie możliwe
 • Prędkość jazdy i podnoszenia
 • Rozpiętość suwnicy - to odległość między szynami, po których porusza się maszyna
 • GNP - grupa natężenia pracy to parametr zależący od ilości cykli pracy w określonym czasie oraz współczynnika obciążenia

OBSŁUGA SUWNICY

Istotnym elementem dzięki, któremu operator w łatwy i czytelny sposób będzie mógł obsługiwać suwnice jest panel sterowniczy, który może znajdować się w zależności od rodzaju urządzenia w kabinie, jak również może być podwieszony na przewodzie elektrycznym do obsługi z poziomu roboczego. Na panelu znajdziemy takie elementy jak:
 • wyłącznik STOP
 • sygnał dźwiękowy
 • przyciski do sterowania suwnicą, wciągnikiem lub wciągarką
SUWNICE PÓŁBRAMOWE , źródło: http://www.demagcranes-ag.com/cms/site/int/Krane/Universalkrane/Halbportalkrane-EHPE-ZHPE

Na bezpieczne i prawidłowe wykonywanie pracy przez osoby do tego uprawnione ma wpływ wiele elementów zwanych potocznie elementami zabezpieczającymi, dzięki którym operator jak i osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu suwnicy będą mogły spokojnie wykonywać swoje czynności.
Zaliczamy do nich takie urządzenia jak:
 • Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP - który po naciśnięciu uniemożliwi korzystanie z jakichkolwiek funkcji
 • Łączniki w barierkach, klapach, drzwiach - które zabezpieczą operatora obsługującego suwnice z kabiny przed pracą przy otwartych drzwiach.
 • Wyłączniki krańcowe - które samoistnie zatrzymują dźwignice w skrajnych jej położeniach.
 • Czujniki zbliżeniowe - fotokomórki zabezpieczają dwie suwnice bądź wciągarki poruszające się po tym samym torze jezdnym przed zderzeniem.
 • Ograniczniki udźwigu - zabezpieczające maszynę przed założeniem nadmiernego ciężaru.
 • Sygnał dźwiękowy daje znać, że zbliżamy się do udźwigu nominalnego (maksymalnego), natomiast czujnik przeciążeniowy rozłącza możliwość podnoszenia oraz jazdy po przekroczeniu dopuszczalnej masy ładunku.
 • Hamulec – dzięki, któremu samoistnie zatrzymuje się suwnica w chwili puszczenia przycisku na pulpicie sterowniczym.

EGZAMIN UDT NA SUWNICE

Suwnice wchodzą w skład dużej grupy urządzeń technicznych zwanych UTB - urządzeniami transportu bliskiego takich jak:

 • podesty ruchome,
 • żurawie,
 • wózki jezdniowe,
 • schody ruchome,
 • dźwigi,
 • karuzele,
 • wciągarki,
 • wciągniki,
Wszystkie podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.
Organ ten ma za zadanie kontrolowanie bezpiecznej eksploatacji urządzeń, jak również dokonywaniu cyklicznych przeglądów nie rzadszych niż co dwa lata dla suwnic ogólnego przeznaczenia oraz co rok dla suwnic specjalnych mających na celu sprawdzenie czy sprzęt, na którym pracujemy jest sprawny i może bezpiecznie wykonywać zadania.
Urząd ten zajmuje się również rejestracją oraz ewidencjonowaniem urządzeń, jak również szkoleniem, egzaminowaniem i wydawaniem uprawnień do obsługi i konserwacji maszyn.
Kandydaci na przyszłych operatorów chcąc zdać egzamin przed komisją UDT musza mieć ukończony 18 rok życia, minimum podstawowe wykształcenie oraz badanie lekarskie zezwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego na operatora suwnicy. Zazwyczaj przyszły suwnicowy uczęszcza na kurs obsługi suwnicy i dana firma szkoleniowa zajmuje się pełną organizacją kursu oraz egzaminu UDT na własnej hali i sprzęcie. Posiadając odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną można przystąpić do egzaminu na suwnice bez uczęszczania na kurs, jednak w Urzędzie Dozoru Technicznego należy wyznaczyć miejsce egzaminu z własną zarejestrowaną w UDT suwnicą.

Na naszym blogu znajdziecie wiele materiałów pomagającym w przygotowaniu się do egzaminu UDT. 

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnego kursu obsługi suwnicy i odbyć szkolenie na operatora suwnic zapraszamy do naszej firmy szkoleniowej AWANS BHP, gdzie organizujemy także egzaminy UDT. 

W sprawie kursu na suwnice lub w sprawie jakiegokolwiek zapytania o suwnice prosimy pisać na maila awansbhp@awans-bhp.pl


Posiadamy halę szkoleniową z  suwnicą oraz wieloletnie doświadczenie w szkoleniu operatorów suwnic (indywidualnie jak i duże grupy) i w solidnym przygotowaniu do zdania egzaminów UDT.