poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Silnik indukcyjny - oznaczenia, budowa, zasady działania

Silnik indukcyjny  - oznaczenia, budowa, zasady działania

 Wszystkie niezbędne informacje na temat silników dźwignicowych, ich budowy, zasad działania i zasad eksploatacji przekazywane są szczegółowo podczas kursu na suwnice S I i S II, jak również na zajęciach dla przyszłych konserwatorów suwnic (szkolenia konserwatorów UDT). Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze, będące przydatne w momencie utrwalania wiedzy przed egzaminem UDT. Zostały opracowane w oparciu o książkę  "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 - warto pokusić się o jej zakup i głębsza analizę tematu.  


Do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są dwa rodzaje silników - silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe oraz klatkowe w obudowie zamkniętej.

Co ważne, te ostatnie mogą pracować zarówno

- w pomieszczeniach;
* na wolnym powietrzu;
* w warunkach zapylenia;

co jest bez wątpienia ich dużą zaletą.

Należy jednak pamiętać i zwrócić na to szczególną uwagę, że tego typu silniki nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne czy wybuchowe (UWAGA - suwnice do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania).

Jak działa silnik indukcyjny? 

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej kwestii, a mianowicie zasady działania silnika indukcyjnego.
Zapamiętajmy, że silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej - stojana oraz części ruchomej - wirnika, który obraca się wewnątrz stojana.

Do listwy zaciskowej silnika doprowadzany jest prąd trójfazowy. To właśnie z tej listwy zasilane są uzwojenia stojana. A jaką rolę odgrywa stojan? To w nim wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne, które indukuje w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną. Ta z kolei powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika i stojana działają na siebie dynamicznie - i tak następuje obrót wirnika.                                                                                                     
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz