poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Silnik indukcyjny - oznaczenia, budowa, zasady działania

Silnik indukcyjny  - oznaczenia, budowa, zasady działania

 Wszystkie niezbędne informacje na temat silników dźwignicowych, ich budowy, zasad działania i zasad eksploatacji przekazywane są szczegółowo podczas kursu na suwnice S I i S II, jak również na zajęciach dla przyszłych konserwatorów suwnic (szkolenia konserwatorów UDT). Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze, będące przydatne w momencie utrwalania wiedzy przed egzaminem UDT.


Do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe lub klatkowe w wykonaniu dźwignicowym w obudowie zamkniętej. Tego typu silniki mogą pracować:
  • w pomieszczeniach;
  • na wolnym powietrzu;
  • w warunkach zapylenia.
Natomiast nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne i wybuchowe. Suwnice przeznaczone do pracy w pomieszczeniach  zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania.

Oznaczenie silników dźwignicowych


Poniżej zamieszczamy oznaczenia stosowane w odniesieniu do silników dźwignicowych.

źródło- książka "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 

Jak działa silnik indukcyjny? 

Silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej tzw. stojana i części ruchomej - wirnika obracającego się wewnątrz stojana.


Prąd trójfazowy o zmiennej częstotliwości doprowadzany jest do listwy zaciskowej silnika. Z niej zasilane są uzwojenia stojana, gdzie wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne indukujące w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną. Ta powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym pod wpływem przepływającego prądu wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika i stojana działają na siebie dynamicznie, w wyniku czego następuje obrót wirnika. Budowa silnika asynchronicznego klatkowegoźródło- książka "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz