poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Silnik indukcyjny - oznaczenia, budowa, zasady działania

Silnik indukcyjny  - oznaczenia, budowa, zasady działania

 Wszystkie niezbędne informacje na temat silników dźwignicowych, ich budowy, zasad działania i zasad eksploatacji przekazywane są szczegółowo podczas kursu na suwnice S I i S II, jak również na zajęciach dla przyszłych konserwatorów suwnic (szkolenia konserwatorów UDT). Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze, będące przydatne w momencie utrwalania wiedzy przed egzaminem UDT. Zostały opracowane w oparciu o książkę  "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 - warto pokusić się o jej zakup i głębsza analizę tematu.  


Do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe lub klatkowe w wykonaniu dźwignicowym w obudowie zamkniętej. Tego typu silniki mogą pracować:
 • w pomieszczeniach;
 • na wolnym powietrzu;
 • w warunkach zapylenia.
Natomiast nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne i wybuchowe. Suwnice przeznaczone do pracy w pomieszczeniach  zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania.


Jak działa silnik indukcyjny? 

Silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej tzw. stojana i części ruchomej - wirnika obracającego się wewnątrz stojana. 

Prąd trójfazowy o zmiennej częstotliwości doprowadzany jest do listwy zaciskowej silnika. Z niej zasilane są uzwojenia stojana, gdzie wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne indukujące w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną. Ta powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym pod wpływem przepływającego prądu wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika i stojana działają na siebie dynamicznie, w wyniku czego następuje obrót wirnika.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wymiana liny nośnej

Wymiana liny nośnej


 Zarówno konserwatorzy, jak i operatorzy suwnic muszą umieć przeprowadzić ocenę stanu lin nośnych suwnicy. Jednym z podstawowych pytań, na które muszą udzielić odpowiedzi, jest pytanie - kiedy liny nośne należy wymienić? Dobry stan lin nośnych to podstawa bezpiecznej pracy operatora suwnicy, jak również osób współpracujących. Przyszli operatorzy oraz konserwatorzy  te niezbędne w codziennej pracy umiejętności mogą zdobyć podczas specjalistycznych kursów dla operatorów suwnic oraz dla konserwatorów suwnic. Szczegóły dotyczące zajęć znajdziecie na naszej stronie. Tymczasem przedstawiamy Wam teoretyczne podstawy, stanowiące bazę do opanowania problemu od strony praktycznej.

 

 

Jak sprawdzić stan lin nośnych?

 • oczyść linę na całej długości;
 •  wybierz miejsce, gdzie lina posiada najwięcej zerwanych drutów;
 •  policz dokładnie ilość zerwanych drutów na długości 30 średnic i 6 średnic liny;
 •  zmierz stopień starcia drutów

Kiedy należy wymienić liny nośne?  

 • jeżeli lina posiada miejscowe uszkodzenie: grupowe zerwanie drutów w splotkach, załamanie na ostrej krawędzi;
 •  w przypadku zmniejszenia średnicy liny spowodowanego zniszczeniem rdzenia;
 •  w przypadku gdy w wyniku zużycia zewnętrznego średnica liny ulegnie zmniejszeniu o 7% lub więcej w stosunku do średnicy nominalnej;
 •  w przypadku zewnętrznej i wewnętrznej korozji liny;
 •  w przypadku deformacji liny (falistość, deformacje w kształcie koszyka, wyciśnięcie splotki, wyciśnięcie drutu, miejscowe zwiększenie/zmniejszenie średnicy liny, spłaszczenia części liny, supły lub zaciśnięte pętle, zgięcia;
 •   w przypadku uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem cieplnym lub iskrzeniem elektrycznym (pojawienie się tzw. barw nalotu np. barwa fioletowa, słomkowa).