niedziela, 7 sierpnia 2016

Budowa swunic ogólnego przeznaczenia - mechanizm jazdy wózka i mechanizm podnoszenia

Budowa swunic ogólnego przeznaczenia - mechanizm jazdy wózka i mechanizm podnoszenia
Firma Awans B.H.P. swoim klientom oferuje szkolenia z obsługi suwnic (szczegóły pod linkiem):
 • 1 wariant I S: suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii I W, jak również suwnice z kategorii II S;
 • 2 wariant II S: suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.
Na naszych kursach podczas zajęć teoretycznych jednym z dokładnie omawianych zagadnien jest bududowa suwnic i cięgników. Naszym kursantom zapewniamy pomoce i materiały dydaktyczne stanowiące doskonałą pomoc w trakcie przyswajania wiedzy na egzamin UDT. Z chęcią też dzielimy się informacjami na naszych blogach tematycznych. Dziś napiszemy kilka słów na temat wyżej zasygnalizwanego zagadnienia, czyli budowy suwnic - a dokładniej wózka suwnicy, mechanizmu jego jazdy oraz mechanizmu podnoszenia suwnicy ogólnego przeznaczenia. Wszystkie materiały graficzne pochodza z książki Mieczysława Chimiaka "Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa". Polecamy ją Waszej uwadze - w niej znajdziecie dokładny opis budowy i działania suwnic różnego rodzaju.
 
Wózek suwnicy składa się z profili stalowych tworzących ramę, w której osadzone są 4 zestawy kół jezdnych. Zderzaki, których zadaniem jest ograniczenie jazdy wózka, zamieszczone są na końcach ramy. Wózek suwnicy porusza się po szynach umieszczonych na dźwigarach nośnych suwnicy. Wózek wyposażony jest w mechanizm podnoszenia suwnicy oraz mechanizm jazdy wózka. Poniżej zamieszczamy schemat wózka suwnicy ogólnego przeznaczenia z dwoma mechanizmami podnoszenia oraz mechanizmem jazdy wózka* .
 
 
 

Oznaczenia:
1. rama wózka;
2. silnik elektryczny napędu mechanizmu jazdy wózka;
3. hamulec mechanizmy jazdy wózka;
4. sprzęgło podatne mechanizmu jazdy wózka;
5. przekładnie zębata;
6. wałek napędowy;
7. koła jezdne wózka;
8. zderzak podatny wózka;
9. silnik mechanizmu podnoszenia głównego;
10. sprzęgło podatne;
11. przekładnia zębata;
12. wałek napędowy;
13. hamulec mechanizmu podnoszenia głównego;
14. przekładnia zębata;
15. bęben linowy mechanizmu podnoszenia głównego;
16. wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia głównego;
17. zespół krążków linowych wyrównawczych mechanizmu podnoszenia głównego;
18. lina nośna;
19. zblocze linowe z hakiem;
20. silnik elektryczny mechanizmu podnoszenia pomocniczego;
21. sprzęgło podatne;
22. wałek napędowy;
23. przekładnia zębata;
24. hamulec mechanizmu podnoszenia pomocnicznego;
25. bęben linowy mechanizmu podnoszenia pomocniczego;
26. wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia pomocniczego;
27. krążki linowe wyrównawcze mechanizmu podnoszenia pomocniczego;
28. lina nośna mechanizmu podnoszenia pomocniczego;
29. zblocze z hakiem.
 
Jak wspomnieliśmy, na wózku zamontowany jest mechanizm jazdy wózka (patrz rysunek poniżej*). Składa się on z :
 • silnika elektrycznego;
 • sprzęgła;
 • hamulca;
 • przekładni;
 • wału napędowego;
 • kół jezdnych.
 
 
Drugim mechanizmem zamontowanym na wózku jest mechanizm podnoszenia. Typowy mechanizm podnoszenia suwnicy ogólnego przeznaczenia (patrz rysunek poniżej*) składa się z:
 • silnika;
 • sprzęgła;
 • hamulca;
 • przekładni;
 • wałka napędowego;
 • bębna linowego;
 • zblocza z hakiem;
 • liny nośnej.
 
*źródło: "Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa" Mieczysław Chimiak
 
Więcej interesujących informacji znajdziecie na naszym blogu. Zapraszamy do lektury. Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej i zdobywania wiedzy od doświadczonych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

 
Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym poście, nasza firma poszerzyła swoją ofertę usługową o przeprowadzanie przeglądów zawiesi różnego rodzaju - łańcuchowych, pasowychy i linowych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: 

§ 73. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku.

 Zawiesia jako pomocniczy sprzęt przeładunkowy dźwignic hakowych  ulegają zużyciu, jak również narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Aby wyeliminować wynikające z tego niebezpieczeństwa, należy przeprowadzać systematyczne kontrole zawiesi. Pierwszym takim badaniem jest kontrola przed pierwszym użyciem, następnie przeglądy bieżące, badania okresowe (wykonywane  raz na rok) i doraźne, w skład których wchodzą przegląd szczegółowy i próby obciążeniowe.
 
Kontrola zawiesi przed pierwszym użyciem obejmuje przede wszystkim sprawdzenie dokumentacji technicznej od wytwórcy, weryfikację rejestru zawiesi, upewnienie się, że dane zawiesie będzie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Bieżące przeglądy przed każdym użyciem opierają się na wzrokowej kotroli stanu zawiesia, mającej na celu wykluczenie uszkodzeń i zużycia.  Wszelkie zniekształcenia, pęknięcia, wydłużenie elementów zawiesia, przebarwienia czy korozje zmuszają eksploatującego do wycofania zawiesia z użycia i zgłoszenia go do kontroli doraźnej. Badania okresowe przeprowadza się raz w roku. Wchodzący w ich skład przegląd szczegółowy składa się z oględzin oraz pomiarów wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia. Kolejnym etapem wchodzącym w skład badania okresowego są próby obciążeniowe - należy zaznaczyć, że owym próbom mogą być poddane jedynie te zawiesia, które pozytywnie przeszły przegląd szczegółowy.  Próba obciążeniowa składa się z próby statycznej polegającej na obciążeniu zawiesia przez conajmniej 60 minut. W trakcie tej próby na terenie jej przeprowadzania nie mogą znajdować się żadne osoby postronne.  
Wyniki przeprowadzonych badań odnotowane są  w karcie kontroli zawiesia.
 
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą przeglądu zawiesi zapraszamy na stronę . Dodatkowo naszym klientom oferujemy pomoc przy przeglądach urządzeń transportu bliskiego oraz szkolenie dla pracowników wykonujących obowiązki hakowego - sygnalisty.
 
 

ZAPRASZAMY!