czwartek, 4 sierpnia 2016

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym poście, nasza firma poszerzyła swoją ofertę usługową o przeprowadzanie przeglądów zawiesi różnego rodzaju - łańcuchowych, pasowychy i linowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: 

§ 73. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku.

 Zawiesia definiowane są jako pomocniczy sprzęt przeładunkowy dźwignic hakowych. W trakcie eksploatacji zawiesia  mogą ulec różnym uszkodzeniom mechanicznym, co prowadzi do ich zużycia. Aby wyeliminować wynikające z tego niebezpieczeństwa, należy przeprowadzać systematyczne kontrole zawiesi. Pierwszym takim badaniem jest kontrola przed pierwszym użyciem, następnie przeglądy bieżące, badania okresowe (wykonywane  raz na rok) i doraźne, w skład których wchodzą przegląd szczegółowy i próby obciążeniowe.
Na czym polega kontrola zawiesi przed pierwszym użyciem?  W ramach takiej kontroli musimy  przede wszystkim zapoznać się z dokumentacją techniczną od wytwórcy, sprawdzić rejestr zawiesi, upewnienić się, że dane zawiesie będzie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Bieżące przeglądy przed każdym użyciem sprowadzają się do kontroli stanu zawiesi pod kątem ich uszkodzeń i zużycia. Jeśli zawiesie nie przejdzie z pozytywnym wynikiem bieżącego przeglądu, czeka go wyłączenie z eksploatacji i kontrola doraźna. A kwalifikują je do tego  wszelkiego rodzaju pęknięcia, zniekształcenia, przebarwienia czy korozje.

 Badania okresowe przeprowadza się raz w roku. Badanie to składa się z przeglądu szczegółowego oraz prób obciążeniowych.
Przegląd szczegółowy składa się z oględzin oraz pomiarów wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia. Do próby obciążeniowej dopuszczane zostają jedynie te zawiesia, które pozytywnie przeszły przegląd szczegółowy.  Jak taka próba obciążeniowa wygląda?.  Składa się ona z próby statycznej polegającej na obciążeniu zawiesia przez conajmniej 60 minut. Pamiętajmy, że ze względów bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania tej próby  nie mogą znajdować się w pobliżu żadne osoby postronne.

Wyniki przeprowadzonych badań odnotowane są  w karcie kontroli zawiesia.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą przeglądu zawiesi zapraszamy na stronę . Dodatkowo naszym klientom oferujemy pomoc przy przeglądach urządzeń transportu bliskiego oraz szkolenie dla pracowników wykonujących obowiązki hakowego - sygnalisty.

ZAPRASZAMY!