czwartek, 4 sierpnia 2016

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

Przeglądy zawiesi - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe

 
Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym poście, nasza firma poszerzyła swoją ofertę usługową o przeprowadzanie przeglądów zawiesi różnego rodzaju - łańcuchowych, pasowychy i linowych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: 

§ 73. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku.

 Zawiesia jako pomocniczy sprzęt przeładunkowy dźwignic hakowych  ulegają zużyciu, jak również narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Aby wyeliminować wynikające z tego niebezpieczeństwa, należy przeprowadzać systematyczne kontrole zawiesi. Pierwszym takim badaniem jest kontrola przed pierwszym użyciem, następnie przeglądy bieżące, badania okresowe (wykonywane  raz na rok) i doraźne, w skład których wchodzą przegląd szczegółowy i próby obciążeniowe.
 
Kontrola zawiesi przed pierwszym użyciem obejmuje przede wszystkim sprawdzenie dokumentacji technicznej od wytwórcy, weryfikację rejestru zawiesi, upewnienie się, że dane zawiesie będzie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Bieżące przeglądy przed każdym użyciem opierają się na wzrokowej kotroli stanu zawiesia, mającej na celu wykluczenie uszkodzeń i zużycia.  Wszelkie zniekształcenia, pęknięcia, wydłużenie elementów zawiesia, przebarwienia czy korozje zmuszają eksploatującego do wycofania zawiesia z użycia i zgłoszenia go do kontroli doraźnej. Badania okresowe przeprowadza się raz w roku. Wchodzący w ich skład przegląd szczegółowy składa się z oględzin oraz pomiarów wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia. Kolejnym etapem wchodzącym w skład badania okresowego są próby obciążeniowe - należy zaznaczyć, że owym próbom mogą być poddane jedynie te zawiesia, które pozytywnie przeszły przegląd szczegółowy.  Próba obciążeniowa składa się z próby statycznej polegającej na obciążeniu zawiesia przez conajmniej 60 minut. W trakcie tej próby na terenie jej przeprowadzania nie mogą znajdować się żadne osoby postronne.  
Wyniki przeprowadzonych badań odnotowane są  w karcie kontroli zawiesia.
 
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą przeglądu zawiesi zapraszamy na stronę . Dodatkowo naszym klientom oferujemy pomoc przy przeglądach urządzeń transportu bliskiego oraz szkolenie dla pracowników wykonujących obowiązki hakowego - sygnalisty.
 
 

ZAPRASZAMY!