czwartek, 11 czerwca 2015

Zagadnienia do egzaminu UDT na suwnice - materiały dla przyszłych operatorów suwnic

Kolejne  pytania do egzaminu państwowego na suwnicę IS i IIS

Zapraszamy na omówienie kolejnych popularnych zagadnień występujących na egzaminach UDT na suwnicę. Materiał przyda się wszystkim tym, którzy chcą powtórzyć podstawowe informacje o suwnicach lub dowiedzieć się do czego one służą. Zapraszamy na wykłady multimedialne o suwnicach do naszej placówki AWANS B.H.P. w Łodzi. 


10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji ?
Co 30 dni dla suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
Co 30 dni dla suwnic specjalinego przeznaczenia (hutnicze , chwytak elektromagnetyczny)
Co 60 dni dla suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym
CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

11 . Co jaki okres nadawana jest decyzja na suwnice ??
Raz do roku suwnice specjalnego przeznaczenia
Raz na dwa lata suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
12. Jakie są obowiązki użytkownika suwnicy ?
 • zgłośić suwnice do Dozoru technicznego
 • wyposażenie w stanowiskową instrukcje obsługi stworzoną na podstawie DTR
 • założenie i przechowywanie dziennika konserwacji
 • przestrzeganie aby suwnica była obsługiwana zgodnie z instrukcją obsługi
 • przechowywanie Księgi rewizyjnej
 • stosowanie się do przepisów
13. O jakie uprawnienia się starasz?
I S suwnica sterowana z kabiny wciągniki wciągarki
II S suwnica sterowana z poziomu „0” wciągniki wciągarki żuraw stacjonarny warsztatowy oraz hakowy ogólnego przeznaczenia

Każda wyższa kategoria zawiera niższą.

14 . Podaj główne parametry suwnicy
 • Udźwig mierzony w kg lub T
 • Wyskość podnoszenia
 • Prędkość jazdy
 • prędkość podnoszenia opuszczania
 • masa suwnicy
15 . Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy ??
 • Sprawdzenie ważności DEZYCJI
 • Zapoznanie się z instrukcją obsługi
 • Sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej
 • Włączyć zasilanie „ Łącznikiem suwnicy”
 • Oględziny zewnętrzne suwnicy ( mocowanie kół, wycieki , stan lin , łańcucha , konstrukcji , oświetlenia)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz