czwartek, 26 stycznia 2017

Cechowanie zawiesi

Cechowanie zawiesi


Zawiesia stanowią osprzęt pomocniczy używany do zawieszania, obwiązywania i podtrzymywania ładunku. Każde zawiesie, bez względu na swój rodzaj, podlega przeglądom - badaniom bieżącym, kontrolnym i badaniom okresowym. Więcej na temat przeglądów zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych piszemy na stronie. Znajdziecie tam również naszą pełną ofertę dotyczącą przeglądów zawiesi.
 
Należy pamiętać, iż każde zawiesie musi być cechowane.Oznacza to, że na każdym zawiesiu w miejscu oznaczonym w normach przedmiotowych trzeba umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą:
  • znak wytwórni;
  • wielkość DOR podaną w tonach.
Należy pamiętać, że w przypadku zawiesi o zróżnicowanym DOR wielkość tą należy podać w postaci ułamka określającego dopuszczalne obciążenie zawiesi w zależności od kąta rozwarcia cięgien w zawiesiach wielocięgnowych.
  • długość wyrażoną w metrach w przypadku zawiesi o długości większej niż 0,5 m wykonanych z lin o średnicy powyżej 14 mm;
  •  numer lub znak umożliwiający identyfikację z zaświadczeniem o wynikach badań.