czwartek, 26 stycznia 2017

Cechowanie zawiesi

Cechowanie zawiesi


Zawiesia stanowią osprzęt pomocniczy używany do zawieszania, obwiązywania i podtrzymywania ładunku. Każde zawiesie, bez względu na swój rodzaj, podlega przeglądom - badaniom bieżącym, kontrolnym i badaniom okresowym. Więcej na temat przeglądów zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych piszemy na stronie. Znajdziecie tam również naszą pełną ofertę dotyczącą przeglądów zawiesi.
Należy pamiętać, iż każde zawiesie musi być cechowane. Co to oznacza?

Oznacza to, że na każdym zawiesiu w miejscu oznaczonym w normach przedmiotowych trzeba umieścić trwałą i wyraźną cechę. Jak podaje Włodzimierz Skrzymkowski w książce "Zawiesia dźwignic, budowa i obsługa", powinna ona zwierać takie istotne informacje, jak:
  • znak i nazwa wytwórni;
  • wielkość DOR czyli dopuszczalne obciążenie robocze;
  • numer kodowy oznaczający wielkość zawiesia.
  • liczba cięgien nośnych
  • dodatkowe dane, taki jak długość nominalna zawiesia czy rodzaj materiału liny lub taśmy.