poniedziałek, 19 września 2016

Kto może obsługiwać suwnicę?


Kto może obsługiwać suwnicę?


We wcześniejszych wpisach wspominaliśmy o tym niejednokrotnie, ale okazuje się, że nadal jednym z najczęściej zadawanych naszym instruktorom pytań jest to, dotyczące kwestii uprawnień operatorów suwnic. Kto może obsługiwać suwnicę? Czy wystarczą tylko umiejętności praktyczne, czy też potrzebujemy specjalnych uprawnień?
Kto może obsługiwać suwnicę?
 
Zacznijmy od tego, że mamy kilka różnych typów suwnic.  Ogólna definicja tego urządzenia wyjaśnia, że suwnica to dźwignica, która pracuje w ruchu przerywanym i złożona jest z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej oraz poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika. Suwnice służą do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie. Co ważne, wszystkie suwnice podlegają dozorowi technicznemu, a co za tym idzie do ich obsługi wymagane są uprawnienia, które zdobędziemy zdając  egzamin przed komisją UDT. Na stornie Urzędu Dozoru Technicznego znajdziemy następującą informację:


"Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu".


Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:


Przyszli operatorzy suwnic mają możliwość wyboru jednej z dwóch kategorii: 

·         kategoria  I S: suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS;

·         kategoria  II S: suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW.
Kurs na swunice, Awans B.H.P.
 

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Nasi kursanci mogą wybrać kurs IS, po którym od razu zdadzą egzamin UDT na wszystkie suwnice (I S, II S, I W, II W) lub zdecydować się na tańszy wariant II S - na suwnice sterowane z poziomu roboczego. Awans B.H.P. zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego, jak również organizację egzaminu i pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności w UDT. Zapraszamy!