niedziela, 24 lipca 2016

Kursy z zakresu kontroli zawiesi, rodzaje i podział zawiesi


Kursy z zakresu kontroli zawiesi, rodzaje i podział zawiesi

Już za chwilę oferta szkoleniowa naszej firmy powiększy się o szkolenie z przeprowadzania kontroli zawiesi, o czym dokładniej będziecie mogli przeczytać na naszej stronie internetowej. W tym miejscu zaznaczymy jedynie, że polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzania kontroli zawiesi - badania okresowe - w określonych okresach (najczęściej raz w roku) przez kompetentne osoby. Oprócz tego, odpowiednio przygotowane osoby przed każdym użyciem powinny robić przeglądy bieżące  oraz przeglądy kontrolne. Wprawdzie do tych czynności nie są wymagane specjalne uprawnienia, jednakże aby je wykonać niezbędna jest wiedza techniczna i konkretne umiejętności odpowiadające normom: 
  • PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,

  •  PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,

  •  PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,

  •  PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,

  •  PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

Odpowiedzialność za realizację tych obowiązków ponosi pracodawca. Z pewnością będzie spokojniejszy, jeśli wśród załogi będzie osoba kompetentna, która posiada odpowiednią wiedzę zdobytą od doświadczonych zawodowców. Firma Awans B.H.P. już niebawem przyjdzie pracodawcom w tej kwestii  z pomocą.

Tymczasem dla uporządkowania wiedzy na temat zawiesi prezentujemy zestawienie zawierające informacje na temat rodzajów i podziału zawiesi.

Zawiesie to pomocniczy sprzęt do dźwignic hakowych, który służy do podwieszania lub podtrzymywania podnoszonych i transportowanych ładunków.


Podział zawiesi ze względu na rodzaj elementów chwytnych


        I.            Zawiesia cięgnowe wykonane z:

Ø  lin stalowych;

Ø  łańcuchów;

Ø  włókien syntetycznych;

Ø  włókien naturalnych;

w tym:

ü  jednocięgnowe;

ü  dwucięgnowe;

ü  czterocięgnowe;

ü  jednopętlicowe;

ü  dwupętlicowe;

ü  o obwodzie zamkniętym.

II. Zawiesia chwytne zaczepowe w tym:

ü  jednoszczękowe;

ü  dwuszczękowe;

ü  zaciskowe;

ü  kabłąkowe jednorożne;

ü  kabłąkowe dwurożne;

ü  kabłąkowe wielorożne;


Ze względu na wykonanie pętli zawiesia dzielą się na:

1.       zawiesia z pętlami zaciskanymi tulejami cylindrycznymi;

2.       zawiesia z pętlami zaciskanymi tulejami cylindryczno-stożkowymi;

3.       zawiesia z pętlami splatanymi;


Więcej na temat zawiesi już niebawem. Tymczasem polecamy lekturę książki "Konserwacja suwnic" Mieczysława Chimiaka. Zachęcamy do zgłębiania tematu.


A jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami ofertowymi  Awans B.H.P. zapraszamy na naszą oficjalną stronę .

poniedziałek, 4 lipca 2016

Suwnice i wciągniki - uprawnienia - którą kategorię warto wybrać?

Suwnice i wciągniki - uprawnienia - którą

kategorię warto wybrać?

Często padającymi pytaniami podczas rozmowy z naszymi kursantami są te, dotyczące uprawnień na suwnice i wciągniki. Jaki jest podział suwnic i wciągników? Które uprawnienia warto zrobić, aby łatwiej znaleźć pracę i być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy? Jakie jest zastosowanie tych urządzeń?Na naszej stronie we wcześniejszych wpisach znajdziecie częściowe odpowiedzi na każde z tych pytań. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, postanowiliśmy ostatecznie uporządkować temat. Dla ułatwienia tego zadania, umieszczamy poniżej tabelę przedstawiającą podział suwnic i wciągników - znajdziecie ją również na stronie Urzędu Dozoru Technicznego 

Grupa
Kategoria
Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń.
Szczegółowy zakres
- możliwe ograniczenia
Cięgniki
II W
Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
Przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
o  kuzienne,
o  hartownicze,
o  lejnicze,
o  chwytnikowe,
o  chwytakowe,
inne.
I W
Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
Przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
o  kuzienne,
o  hartownicze,
o  lejnicze,
o  chwytnikowe,
o  chwytakowe,
inne.
Suwnice
 
II S
Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
Przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
o  kafarowe,
o  kolumnowe,
o  kuzienne,
o  łapowe,
o  kleszczowe,
o  stryperowe,
o  wsadowe,
o  hartownicze,
o  lejnicze,
o  chwytnikowe,
o  chwytakowe,
o  trawersowe,
inne.
I S
Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
Przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
o  kafarowe,
o  kolumnowe,
o  kuzienne,
o  łapowe,
o  kleszczowe,
o  stryperowe,
o  wsadowe,
o  hartownicze,
o  lejnicze,
o  chwytnikowe,
o  chwytakowe,
o  trawersowe,
inne.

 Jak widać w zestawieniu mamy wymienione zarówno suwnice, wciągniki, jak i żurawie stacjonarne warsztatowe. Pytanie - którą kategorię najlepiej wybrać? Wybierając uprawnienia II W musimy być świadomi tego, że nie będziemy mogli obsługiwać ani wciągników, ani wciągarek sterowanych z kabiny, ani suwnic. Analogicznie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o suwnice i uprawnienia S II (tutaj dochodzi nam możliwość obsługi wszystkich wciągników z poziomu roboczego).

Najbardziej korzystny - z punktu widzenia ekonomicznego oraz zawodowego- jest wybór od razu najwyższej kategorii - S I. UDT nie wymaga od nas posiadania niższych uprawnień, aby móc podejść do egzaminu na wyższe. Co ważne -  cena egzaminu jest jedna, a uprawnienia  wydawane bezterminowo.

Warto w tym momencie zauważyć, że w niektórych firmach koszt szkolenia przy wyższej kategorii wzrasta dwukrotnie. Nie dzieje się tak jednak w odniesieniu do wszystkich jednostek szkolących.  Podobne praktyki stosują tylko te,  którym zależy na ograniczeniu liczby szkoleń wyższej kategorii. W normalnych warunkach koszt szkolenia nie powinien drastycznie się różnić.  

Jeżeli chodzi o sam egzamin, to zakres na SI nie różni się znacząco od materiału obowiązującego na niższe kategorie. W rzeczywistość dochodzi tylko kilka dodatkowych zagadnień. Jeśli więc przyświeca nam cel podniesienia swoich kwalifikacji i zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy, warto przy nieznacznie większym wysiłku z naszej strony od razu opanować całość materiału. Tym bardziej iż trudność obsługi urządzenia znacząco nie wzrasta. Co więcej, niektórzy twierdzą wręcz, że jest nawet prostsza, a jedyne co wzrasta, to poziom adrenaliny w momencie, kiedy siedzimy powiedzmy 8 metrów nad poziomem.  

Posiadanie wyższych kwalifikacji jest zawsze niezaprzeczalnym atutem. Jeżeli pracodawca zatrudnia kierowcę na kategorię B, a ten ma dodatkowo prawo jazdy na kategorię C, mimo iż w danym momencie nie wykorzystuje pełnego zakresu swoich uprawnień, oczywistym jest, że posiada większą świadomość i umiejętności jako osoba uczestnicząca w ruchu drogowym.Analogicznie jest w odniesieniu do obsługi urządzeń transportu bliskiego -  im większy zakres, tym większe zaufanie pracodawcy do kandydata na dane stanowisko.    

Częstym argumentem wykorzystywanym przez firmy szkoleniowe, które chcą nakłonić potencjalnego kursanta na niższą kategorię, jest aktualny brak na rynku  suwnic sterowanych z kabiny. Rzeczywiście częściowo zaczyna się odchodzić od ich produkcji, jednakże pamiętajmy o całkiem niemałej liczbie już istniejących. Bez wątpienia będą funkcjonowały jeszcze przez wiele lat, a skoro tak, to będzie również zapotrzebowanie na operatorów takowych maszyn.
 
Jeśli po lektrurze dzisiejszego postu, jesteś zainteresowany podniesienim swoich kwalifikacji właśnie w tym kierunku, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony .