czwartek, 25 czerwca 2015

Szkolenia na podesty, podnośniki, zwyżki - materiały i pytania do egzaminu UDT

Zapraszamy na nową stronę o Podestach Ruchomych, Podnośnikach, Zwyżkach. 


Firma szkoleniowa Awans B.H.P. z Łodzi uruchomiła nową stronę z ofertą szkoleń i kursów na podesty ruchome, podnośniki koszowe, zwyżki. Oferta obejmuje firmy i kilentów indywidualnych. Już wkrótce będziemy zamieszczać materiały o podestach :

 • pytania na egzamin UDT na podesty 1P i 2P 
 • oferty pracy 
 • materiały i artykuły o podestach i podnośnikach
Stronka do obejrzenia tutaj .


ZAPRASZAMY wszystkich przyszłych operatorów podestów IP i IIP. 

niedziela, 21 czerwca 2015

Zagadanienia i materiały na egzamin UDT na suwnice - kolejne pytania dla przyszłych Operatorów Suwnic

Pytania na egzamin UDT - lista najpopularniejszych pytań na egzmain UDT na suwnice

Zapraszamy na kolejną porcję pytań na egzamin na operatora UDT

Każdy egzamin niesie ze sobą stres, jednak jeśli jesteś dobrze przygotowany ten stres jest mniejszy i tylko motywuje do działania. Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami, które najczęściej padają na egzaminie UDT na suwnice IS i IIS. Praktykę podszlifujesz u NAS. To zestawienie pomoże ci przejść przez ostatnią przeszkodę dzielącą Cię od legitymacji UDT operatora Suwnic IS i IIS . Zapraszamy do lektury potencjalnych kursantów, przyszłych operatorów i wszystkich pasjonatów suwnic!

16. Jakie czynności powinien wykonywać operator suwnicy w trakcie pracy?
Operator suwnicy powinien :
 • wykonywać ruchy łagodnie, bez szarpnięć, nie wykorzystując pełnych prędkości
 • Starać się unikać wykonywania kilku ruchów jednocześnie
 • Stale obserwować położenie haka i ładunku
 • Nie oddalać się od suwnicy gdy ładunek jest zawieszony na haku
 • Nie podnosić ludzi i nie przenosić ładunków nad ludźmi
 • Nie podnosić ładunków o nieznanym ciężarze, ładunków przymarzniętych bądź przytwierdzonych do podłoża.
 • Nie używać suwnicy do ciągnięcia lub ślizgania ciężarów
 • Nie przeciążać suwnicy
 • Przestrzegać, aby hak lub urządzenie chwytające było umieszczone w położeniu pionowym nad środkiem ciężkości ładunku w chwili podnoszenia.
 • Odmówić wykonania prac przeładunkowych lub transportowych jeżeli uzna to za niebezpieczne
 • Unikać „rozbujania” ładunku
 • Natychmiast zareagować na sygnał STÓJ
 • Nie wolno pracować suwnicą niesprawną
 • Nie wolno używać łączników krańcowych jako wyłączników roboczych
 • Nie wolno wyłączać z działania (bocznikować) żadnych elementów bezpieczeństwa
 • Przestrzegać aby ładunki były przenoszone na wysokości co najmniej 1m ponad przedmiotami znajdującymi się na ich drodze


17. Co to jest suwnica ??

SUWNICA jest urządzeniem transportu bliskiego składającym się z
przesuwnego ustroju nośnego (konstrukcji nośnej) i poruszającego się po
nim wciągnika lub wciągarki.
Przemieszcza ona ładunek w przestrzeni ograniczonej wysokością
podnoszenia, skrajnymi położeniami wciągnika lub wciągarki i skrajnymi
położeniami suwnicy.

18 . Wymień podstawowe obowiązki operatora suwnicy
 • Stosować się do zaleceń producenta !!!!! ( DTR)

19 . Jakie znasz wymagania dotyczące zużycia haka??

 • wytarcie gardzieli 10%
 • rozgięcie 5%
 • wszelkie pęknięcia haka dyskwalifikują go
 •  brak działającej zapadki


20 . Do czego służy fotokomórka w suwnicy??

Fotokomórka zapobiega kolizji dwóch suwnic znajdujących się na jednym torze jazdy, ponadto określa masę suwnic których przekroczenie mogło by spowodować zalamanie się konstrukcji.

21. Co oznacza skrót DOR ??

Dopuszczalne obciążenie robocze.

22. Od czego uzależniony jest DOR w zawieśiach ??
I Od temperatury otoczenia
pasowe
 • poliester poliamid – 40 stopni do 100 stopni
 • polipropylen od – 40 stopni do 80 stopni
łancuchowe
 • minus 30 stopni 50 % DOR
 • plus 200 stopni do 300 90 % DOR
 • plus 300 stopni do 400 75 % DOR
II Od rodzaju podczepienia ładunkuśroda, 17 czerwca 2015

WAKACYJNA PROMOCJA - KURS NA SUWNICE IS IIS + HAKOWY SYGNALISTA 699 ZŁ

Uwaga! Szkolenie operatora suwnicy IS i IIS - korzystna cena, pełne godziny zajęć praktycznych z operatorem i multimedialne wykłady


Przy zapisie do końca czerwca na nasz KURS NA SUWNICE mamy dla Was korzystną promocję: 
 • niska cena kursu - przygotowanie na egzamin UDT na kategorię uprawnień IS i IIS : 699 zł
 • kurs Hakowego Sygnalisty gratis 
 • doświadczeni operatorzy instruktorzy
 • multimedialne wykłady teoretyczne
A czemu warto zrobic uprawnienia na suwnice?
W dzisiejszych czasach liczą się konkretne umiejęstności. Umiejętna i bezpieczna obsługa urządzeń potwierdzona państwowym egzaminem na pewno podniesie szanse na pracę wielu przyszłym operatorom suwnic. Dodatkowo na naszym seminarium Hakowy Sygnalista podszlifujesz swoją wiedzę o zawiesiach, nauczysz się sygnałów hakowego i zdobędziesz dodatkowe umiejętności doceniane na budowach czy magazynach. 

Nasi instruktorzy nie tylko pokażą ci jak obsługiwać suwnicę ale też poradzą jaką drogę zawodową obrać, jakie dobrać sobie dodatkowe seminaria. Pomogą znaleźć pracę i napisać CV. Zapraszamy na naszą WAKACYJNA PROMOCJĘ SZKOLENIA NA SUWNICĘ. 


A wicej o kursach na suwnice możecie poczytać KURS NA SUWNICE - INFORMACJE I CENY.


czwartek, 11 czerwca 2015

Zagadnienia do egzaminu UDT na suwnice - materiały dla przyszłych operatorów suwnic

Kolejne  pytania do egzaminu państwowego na suwnicę IS i IIS

Zapraszamy na omówienie kolejnych popularnych zagadnień występujących na egzaminach UDT na suwnicę. Materiał przyda się wszystkim tym, którzy chcą powtórzyć podstawowe informacje o suwnicach lub dowiedzieć się do czego one służą. Zapraszamy na wykłady multimedialne o suwnicach do naszej placówki AWANS B.H.P. w Łodzi. 


10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji ?
Co 30 dni dla suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
Co 30 dni dla suwnic specjalinego przeznaczenia (hutnicze , chwytak elektromagnetyczny)
Co 60 dni dla suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym
CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

11 . Co jaki okres nadawana jest decyzja na suwnice ??
Raz do roku suwnice specjalnego przeznaczenia
Raz na dwa lata suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
12. Jakie są obowiązki użytkownika suwnicy ?
 • zgłośić suwnice do Dozoru technicznego
 • wyposażenie w stanowiskową instrukcje obsługi stworzoną na podstawie DTR
 • założenie i przechowywanie dziennika konserwacji
 • przestrzeganie aby suwnica była obsługiwana zgodnie z instrukcją obsługi
 • przechowywanie Księgi rewizyjnej
 • stosowanie się do przepisów
13. O jakie uprawnienia się starasz?
I S suwnica sterowana z kabiny wciągniki wciągarki
II S suwnica sterowana z poziomu „0” wciągniki wciągarki żuraw stacjonarny warsztatowy oraz hakowy ogólnego przeznaczenia

Każda wyższa kategoria zawiera niższą.

14 . Podaj główne parametry suwnicy
 • Udźwig mierzony w kg lub T
 • Wyskość podnoszenia
 • Prędkość jazdy
 • prędkość podnoszenia opuszczania
 • masa suwnicy
15 . Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy ??
 • Sprawdzenie ważności DEZYCJI
 • Zapoznanie się z instrukcją obsługi
 • Sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej
 • Włączyć zasilanie „ Łącznikiem suwnicy”
 • Oględziny zewnętrzne suwnicy ( mocowanie kół, wycieki , stan lin , łańcucha , konstrukcji , oświetlenia)

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Pytania do egzaminu UDT na suwnice - podział suwnic, kurs na suwnice, informacje

9 pierwszych pytań do egzaminu UDT na suwnice : wiadomości o dozorze technicznym, podział suwnic, rodzej suwnic, ksiega rewizyjna, wpisy do księgi rewizyjnej suwnicy, badania suwnic, decyzja o dopuszczeniu suwnicy do użytku. 

(reszta pytań znajduje się także na tym blogu w kolejnych postach)


Na naszym blogu o suwnicach będziemy prezentowali serie podstawowych pytań występujących na egzaminach państwowych Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli chcesz się solidnie przygotować do egzaminu  UDT zapraszamy oczywiście na kurs na suwnice, który można zrobić w firmie Awans BHP, gdzie czekają na kursantów materiały dydaktyczne i wykłady multimedialne oraz zajęcia praktyczne pod okiem doświadczonych operatorów. Jeśli jednak wybrałeś kurs w innej firmie skzoleniowej i chcesz sobie przypomnieć wiadomości przed egzaminem zapraszamy do lektury. 1 . Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje??
Dozór teczniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych , które mogą stwarzać dla życia lub zdrowia ludzkiego , mienia lub środowiska , takich jak :
 • urządzenia transportu bliskiego
 • urządzenia ciśnieniowe
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych .
UDT dokonuje również sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących , konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawania tym osobom odpowiednich uprawnień .

2. Jakie akty prawne reguluja zagadnienia związane z działalnościa urzędu dozoru technicznego ??

Ustawa o Dozorze Technicznym 21 . 12 . 2000 r weszła w życie 1.01. 2001r dz. u nr 122 poz 1321
Rozporządzenie o Dozorze Technicznym 29 .03 . 2003 r dz . U nr 193 poz 1890
Dz. U. 79 poz. 849 z poz zmianami dz u nr 50 poz 426 w sprawie wymaganych kwalifikacji
Dz. U. nr 4 poz. 43 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dwigniki.
dZ.u. nr 65 poz. 603

3. Jakie znasz formy dozoru ??

Dozór pełny ( obejmuje suwnice )
Dozór ograniczony
Dozór techniczny uproszczony

4. Wymień 10 urządzeń podlegających UDT.

 • wózki jezdniowe podnośnikowe
 • suwnice sterowane z poziomu zero lub sterowane z kabiny
 • wciągniki wciągarki
 • podesty ruchome
 • żurawie
 • dźwigi
 • schody ruchome
 • karuzele
 • układnice magazynowe
 • schody ruchome

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT .

 • Badania odbiorcze
 • Badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze
 • Badania doraźne (nadzwyczajne ) przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego obejmują :
 • Badania eksploatacyjne np. wymiana wideł, łańcucha , siłownika , zmiana miejsca pracy wózka itd.
 • Badania kontrolne
 • Badania powypadkowe i poawaryjne

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?

Urząd Dozoru technicznego . Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym .

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji ??

Przechowuję się w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.

8 . Co to jest księga rewizyjna ??

Księga rewizyjna to taki dowód rejestracyjny wózka , w których przechowuje się komplet dokumentów , decyzje , protokoły z badań , dokumentacje techniczno ruchowa .

9. Podział suwnic:
  Ze względów konstrukcyjnych dzielimy suwnice na :
 • suwnice pomostowe, które mogą być natorowe lub podwieszane
 • suwnice bramowe lub półbramowe
  Ze względu na przeznaczenie suwnice dzielimy na :
 • suwnice ogólnego przeznaczenia
 • suwnice specjalne (np. pracujące w hutach , chwytaki elektromagnetyczne , pneumatyczne)
  Ze względu na sposób sterowania
 • sterowane z poziomu zero
 • sterowane z kabiny
Żuraw stacjonarny warsztatowy
poniedziałek, 1 czerwca 2015

Rodzaje uprawnień na suwnice I S i II s oraz wciągniki i wciągraki, rodzaje uprawnień UDT na konserwacje suwnic

Zakres wymaganych uprawnień do sterowania suwnicami, wciagnikami i wciagarkami oraz uprawnienia konserwacji suwnic

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 lipca 2001 roku do obsługi i sterowania suwnicami i wciągnikami potrzebne są odpowiednie uprawnienia, podobnie wygląda sprawa z konserwacją urządzeń  - tutaj także są wymagane odpowiednie kwalifikacje wydawane przez UDT. 


Zacznijmy od konserwacji. Kategorie uprawnień do konserwacji suwnic możemy podzielić na dwa główne rodzaje: 
 • M - w zakresie wyposażenia mechanicznego:
  • IV Urządzenia wyposażone w mechanizmy z napędem ręcznym
  • III Urządzenia z kategori IV i wyposażone w mechanizmy z wyłączeniem układów pneumatycznych i hydraulicznych
  • II Urządzenia wg kategorii IV i III oraz urządzenia z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi
  • I - zawiera wszystkie powyższe kategorie oraz urządzenia wyposażone w mechanizmy specjalnego przeznaczenia np. trawersy chwytnikowe, mechanizmy wsadowe, kolumny itp. 
 • E- w zakresie wyposażenia elektrycznego:
  • IV Urządzenia o napędzie nieelektrycznym posiadające elektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, których wartość napięcia względem ziemi nie przekracza 60 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego
  • III Urządzenia według kategorii IV oraz urządzenia posiadające układy napędowe z silnikami asynchronicznymi klatkowymi
  • II Urządzenia z kategorii IV, III oraz urządzenia posiadajace układy napędowe z silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi 
  • I Urządzenia z powyższych kategorii oraz maszyny posiadające dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe.
Uprawnienia do obsługi suwnic czyli sterowania suwnicą dzielimy na dwie główne podstawowe kategorie: II S i I S. 

II S  to obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wziągniki i wciągarki kategorii II W czyli wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo.

I S to kategoria zawierająca w sobie kategorię II S oraz suwnice sterowane z kabiny a także wciągniki i wciagrki sterowane z kabiny i z kategorii II W. Więcej informacji o suwnicach będziemy publikować w kolejnych postach. 
Literatura: 
 1. Mieczysław Chimiak, Konserwacja suwnic, KaBe, 2008 Krosno
 2. Mieczysław Chimiak, Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa, KaBe, 2009 Krosno

Gdzie zrobić kurs na suwnicę i jaka jest cena szkolenia na operatora I S lub II S?

Gdzie zrobić kurs na suwnicę i jaka jest jego cena? Do czego mogą się przydać uprawnienia na suwnice? Jak taki kurs wygląda?


Każdy kto pracuje na halach, magazynach, w portach, na placach budowy czy w centrach logistycznych wie jak ogromne znaczenie do przenoszenia towarów ma suwnica i wciągniki i wciągarki. To bardzo potrzebne urządzenia umożliwiające pracę z ciężkimi ładunkami. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzęń technicznych Dozorowi Technicznemu podlegają i suwnice i wciągniki i wciągarki. Osoby, które chcą obsługiwać te urządzenia legalnie lub je konserwować także powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cena takiego kursu na suwnice jest bardzo różna. Pamiętajmy, że dobry kus na I S i II S trwa w zależności od programu ok 50 - 60 godzin. Optymalna cena wacha się w  granicy 1000 zł. Oczywiście można znaleźć tańsze kursy, które będą trwały zaledwie kilka godzin. Jak wybrac dobrą firme szkoleniową i czym się kierować możecie przeczytac TUTAJ.

Opinie o pracy operatora suwnicy są bardzo różne, jest wiele mitów na temat tego jak dużo można zarobić w tym zawodzie. Prawda jest taka, że obecnie w Polsce te stawki są o wiele za niskie, jednak z pewnością zarobimy więcej niż w zwykłym biurze lub magazynie. Obecnie pracodawcy wymagają by ich pracownik był wielozadaniowy i posiadał kwalifikacje do obsługi nie tylko wózków widłowych ale także suwnic, żurawi wieżowych lub przeładunkowych, haków, wciągarek, dźwigników. 

Na kursie poznajemy teoretyczne podstawy eksploatacji suwnicy, zagadneinia bhp i konserwacji oraz przepisy prawne dotyczące tego urządzenia transportu bliskiego.  Instruktorzy przekażą nam informacje o klasyfikacji suwnic, współpracy z hakowym sygnalistą, elementach mechanicznych i elektrycznych suwnic, cięgnikach : wciągnikach i wciągarkach.