niedziela, 27 sierpnia 2017

Kurs na suwnice pytania egzaminacyjneKurs na suwnice pytania egzaminacyjne


Dziś prezentujemy kolejne przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie UDT na operatorów czy konserwatorów suwnic. Na blogu prezentowaliśmy już kilka postów z przykładowymi pytaniami - warto je sobie odświeżyć:

1. Pytania do egzaminu UDT na suwnice - podział suwnic, kurs na suwnice, informacje 

2. Zagadnienia do egzaminu UDT na suwnice - materiały dla przyszłych operatorów suwnic 

3. Zagadnienia i materiały na egzamin UDT na suwnice - kolejne pytania dla przyszłych Operatorów Suwnic

4. Ostatnia część - Pytania na egzamin UDT na suwnice IS iIIS - najpopularniejsze zagadnienia.


Poniżej kolejna porcja pytań na egzamin UDT na suwnice IS i IIS, odpowiedzi opracowane na podstawie książki Mieczysława Chimiaka, "Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa", wydawnictwo KaBe, Krosno 2009. Zapraszamy również na nasze kursy dla operatorów suwnic , na których zdobędziecie wszystkie niezbędne wiadomości, aby pomyślnie zdać egzamin UDT. 1. Proszę podać terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych wciągników i wciągarek oraz suwnic.

Kolejny termin przeglądu konserwacyjnego uzależniony jest od rodzaju suwnicy. Kolejne przeglądy konserwacyjne należy wykonywać w przypadku:

- wciągników i wciągarek z napędem ręcznym -  co 90 dni;

- wciągników i wciągarek z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - co 30 dni;

- wciągników i wciągarek specjalistycznych - co 30 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - co 90 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - co 30 dni;

- suwnic specjalistycznego przeznaczenia - co 30 dni.2. Proszę podać podział suwnic ze względu na rodzaj napędu.

Biorąc pod uwagę rodzaj napędu suwnice możemy podzielić na:

- suwnice z napędem ręcznym;

- suwnice z napędem elektrycznym;

- suwnice z napędem hydraulicznym;

- suwnice z napędem pneumatycznym;

- suwnice z napędem mieszanym.

3. Proszę podać podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie.

Ze względu na przeznaczenie suwnice możemy podzielić na:

- suwnice ogólnego przeznaczenia;

- suwnice specjalne, w tym:

·         lejnicze - do transportu płynnych metali i żużli;

·         czerpakowe - do transportu materiałów sypkich;

·         magnesowe - do transportu metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego;

·         wsadowe - służące do załadunku wsadu do pieców hutniczych;

·          striperowe - służą do transportu wlewnic z wlewkami i wyciskania wlewków z wlewnic;

·         kuzienne - służą do transportu elementów do obróbki plastycznej.

4. Proszę podać podział suwnic ze względu na sterowanie.

Ze względu na rodzaj sterowania suwnice możemy podzielić na suwnice:

- sterowane z poziomu roboczego;

- sterowane z kabiny;

- sterowane zdalnie (bezprzewodowo);

- sterowane z kabiny i zdalnie.


5. Proszę podać podział suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej.

Ze względu na budowę konstrukcji nośnej wyróżniamy suwnice:

- mostowe 
- bramowe 
- półbramowe 
- podwieszane 

6. Co to jest udźwig suwnicy i w jakiej formie jest on  podawany?

Udźwig to dopuszczalna maksymalna masa ładunku, jaką dane urządzenie może podnieść.

Dla suwnic z jednym mechanizmem podnoszenia - podawany w postaci jednej liczby.
Dla suwnic z większą liczbą mechanizmów podnoszenia - podawany:
- dla suwnic z 2 mechanizmami podnoszenia, w których suwnica może podnosić albo masę "a", albo masę "b", ale nie jednocześnie - w formie ilorazu a/b
dla suwnic z 2 mechanizmami podnoszenia, w których suwnica może podnosić jednocześnie ładunki o maksymalnym udźwigu a i b - w postaci sumy a + b


7. Gdzie znajdziemy informację na temat prędkości podnoszenia, prędkości jazdy urządzenia oraz prędkości jazdy wózka suwnicy?

 Prędkości podnoszenia, jazdy urządzenia oraz jazdy wózka suwnicy podawane są jako wartości nominalne w m/s i zapisane są w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

8. Co to jest rozpiętość suwnicy?

 Rozpiętość suwnicy to odległość między osiami symetrii szyn jezdnych. Podawana jest w metrach w DTR.

9. Co to jest wysokość podnoszenia suwnicy?

Odległość, na jaką może suwnica lub cięgnik podnieść ładunek. Podawana jest w metrach w DTR i na tabliczce znamionowej urządzenia.

10. Jakie wyróżniamy klasy obciążenia dźwignic? Podaj ich charakterystykę

Wyróżniamy  4 klasy obciążenia dźwignic - w zależności od współczynnika obciążenia względnego:

- klasa Q1 (współczynnik obciążenia wynosi 0,125) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki są mniejsze od nominalnych;

- klasa Q2 (współczynnik obciążenia wynosi 0,25) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki równe są połowie ładunku nominalnego;

- klasa Q3 (współczynnik obciążenia wynosi 0,50) - ładunek nominalny podnoszony często, zwykle ładunki są większe od połowy ładunku nominalnego;
- klasa Q4 (współczynnik obciążenia wynosi 1,00) - ładunek nominalny podnoszony regularnie, zwykle ładunki są bliskie nominalnemu.