poniedziałek, 8 czerwca 2015

Pytania do egzaminu UDT na suwnice - podział suwnic, kurs na suwnice, informacje

9 pierwszych pytań do egzaminu UDT na suwnice : wiadomości o dozorze technicznym, podział suwnic, rodzej suwnic, ksiega rewizyjna, wpisy do księgi rewizyjnej suwnicy, badania suwnic, decyzja o dopuszczeniu suwnicy do użytku. 

(reszta pytań znajduje się także na tym blogu w kolejnych postach)


Na naszym blogu o suwnicach będziemy prezentowali serie podstawowych pytań występujących na egzaminach państwowych Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli chcesz się solidnie przygotować do egzaminu  UDT zapraszamy oczywiście na kurs na suwnice, który można zrobić w firmie Awans BHP, gdzie czekają na kursantów materiały dydaktyczne i wykłady multimedialne oraz zajęcia praktyczne pod okiem doświadczonych operatorów. Jeśli jednak wybrałeś kurs w innej firmie skzoleniowej i chcesz sobie przypomnieć wiadomości przed egzaminem zapraszamy do lektury. 1 . Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje??
Dozór teczniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych , które mogą stwarzać dla życia lub zdrowia ludzkiego , mienia lub środowiska , takich jak :
 • urządzenia transportu bliskiego
 • urządzenia ciśnieniowe
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych .
UDT dokonuje również sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących , konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawania tym osobom odpowiednich uprawnień .

2. Jakie akty prawne reguluja zagadnienia związane z działalnościa urzędu dozoru technicznego ??

Ustawa o Dozorze Technicznym 21 . 12 . 2000 r weszła w życie 1.01. 2001r dz. u nr 122 poz 1321
Rozporządzenie o Dozorze Technicznym 29 .03 . 2003 r dz . U nr 193 poz 1890
Dz. U. 79 poz. 849 z poz zmianami dz u nr 50 poz 426 w sprawie wymaganych kwalifikacji
Dz. U. nr 4 poz. 43 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dwigniki.
dZ.u. nr 65 poz. 603

3. Jakie znasz formy dozoru ??

Dozór pełny ( obejmuje suwnice )
Dozór ograniczony
Dozór techniczny uproszczony

4. Wymień 10 urządzeń podlegających UDT.

 • wózki jezdniowe podnośnikowe
 • suwnice sterowane z poziomu zero lub sterowane z kabiny
 • wciągniki wciągarki
 • podesty ruchome
 • żurawie
 • dźwigi
 • schody ruchome
 • karuzele
 • układnice magazynowe
 • schody ruchome

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT .

 • Badania odbiorcze
 • Badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze
 • Badania doraźne (nadzwyczajne ) przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego obejmują :
 • Badania eksploatacyjne np. wymiana wideł, łańcucha , siłownika , zmiana miejsca pracy wózka itd.
 • Badania kontrolne
 • Badania powypadkowe i poawaryjne

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?

Urząd Dozoru technicznego . Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym .

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji ??

Przechowuję się w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.

8 . Co to jest księga rewizyjna ??

Księga rewizyjna to taki dowód rejestracyjny wózka , w których przechowuje się komplet dokumentów , decyzje , protokoły z badań , dokumentacje techniczno ruchowa .

9. Podział suwnic:
  Ze względów konstrukcyjnych dzielimy suwnice na :
 • suwnice pomostowe, które mogą być natorowe lub podwieszane
 • suwnice bramowe lub półbramowe
  Ze względu na przeznaczenie suwnice dzielimy na :
 • suwnice ogólnego przeznaczenia
 • suwnice specjalne (np. pracujące w hutach , chwytaki elektromagnetyczne , pneumatyczne)
  Ze względu na sposób sterowania
 • sterowane z poziomu zero
 • sterowane z kabiny
Żuraw stacjonarny warsztatowy
2 komentarze:

 1. Kolejne części pytań na egzamin na suwnice UDT : http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/2015/06/zagadnienia-do-egzaminu-udt-na-suwnice.html oraz http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/2015/06/zagadanienia-i-materiay-na-egzamin-udt.html

  OdpowiedzUsuń
 2. Tu jest błąd :
  Rozporządzenie o Dozorze Technicznym 29 .03 . 2003
  Powinno chyba być 29.10.2003?

  OdpowiedzUsuń